Bidang teknologi maklumat (IT) masa kini jauh berbeza disbanding dengan 10 tahun lalu di mana ketika it ia adalah salah satu bidang yang bukan menjadi pilihan utama, khusus bagi pelajar lepasan sekolah yang berhasrat mahu menyambung pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi (IPT).

Menurut Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Dr Johari Abdullah, ia adalah berikutan pada tempoh tersebut, IT masih belum berkemband dan kebergantungan kepada teknologi itu masih belum menyerlah.

Bidang IT itu, katanya, tenggelam oleh bidang-bidang lain yang lebih popular ketika itu termasuk perubatan, kejuruteraan dan banyak lagi.

Read more here: Peluang pekerjaan graduan IT masa kini lebih meluas