Siapa sangka siapa menduga, bermula daripada sebuah kawasan kecil yang mana penduduknya hanya bergantung kepada hasil laut dan pertanian, kini bahagian Mukah telah mengalami pembangunan yang begitu pesat.

Sejak diiktiraf sebagai bahagian ke-10 di Sarawak pada 1 Mac 2002, perkembangan di Mukah dari segi infrastruktur dan kemudahan asas dilihat seiring.

Read more: https://dayakdaily.com/mukah-inspirasi-belia-pintar-dan-celik-ekonomi-digital/