Board of Directors (2016 / 2018)

CHAIRMAN
YANG BERHORMAT TAN SRI DATUK AMAR HAJI MOHAMAD MORSHIDI ABDUL GHANI

DEPUTY CHAIRMAN
YANG BERBAHAGIA DATU HAJI ISMAWI HAJI ISMUNI

HONORARY SECRETARY
MR. MOHAMAD ARIFF IRWANI AZAHARI

HONORARY TREASURER
TUAN HAJI SOEDIRMAN HAJI AINI

MEMBERS
YANG BERBAHAGIA DATO JAMESON AHIP NAWIE
YANG BERBAHAGIA DATO WILLIAM WEI
YANG BERBAHAGIA HJH DATO NORHYATI MOHD ISMAIL
DR. CHARLES LEH
MDM. NORJANAH HAJI RAZALI
MR. SHARKAWI YASSIN
MS. ADELINE LIONG FONG KIAW
MDM. ALICE WEE SIOK LIAN
MR. PATRICK LAW
DR. PETER MULOK KEDIT
AR DOMINIC CHUO KONG UH

*Also in the picture: Yang Berbahagia Datu Aloysius Dris, Chief Executive Officer, AZAM (seated second from right) and Miss Rosalind Yang Misieng, General Manager, AZAM (seated far right)