ABOUT AZAM YOUNG SOULS

 

12472573_1029168477170507_8045463585757106599_n

 

 

YOUNG SOULS & THE CITY

Pada tahun 2012, AZAM Sarawak telah memperkenalkan Program Pembangunan Belia AZAM yang dikenali sebagai Young Souls & the City.
Antara objektif yang digariskan di bawah Young Souls & the City adalah:
• Untuk menggalak belia aktif dalam aktiviti yang boleh menjadikan bandaraya mereka menjadi bandaraya yang lebih “hidup” serta lebih sejahtera.
• Membantu menyediakan landasan untuk belia terlibat dalam aktiviti yang boleh memperbaiki diri mereka, menimba ilmu, mengasah bakat dan kemahiran serta memantapkan jaringan dan interaksi sosial mereka.
• Menyediakan landasan untuk belia menyumbang kepada pembangunan masyarakat secara sukarela melalui aktiviti kemasyarakatan yang kreatif dan inovatif.