Category Archives: Our Work

Sarikei community called to promote food products via digital platforms

Forty six representatives of the local community in Sarikei completed a one and half days workshop today called Randau Digital organised by the Sarawak Multimedia Authority (SMA) and Angkatan Zaman Mansang Sarawak (AZAM Sarawak) in collaboration with the Sarikei Resident Office.  

Closing the workshop at the Sarikei Innovation Centre this afternoon, Madam Felicia Tan, Resident of Sarikei called on the local communities in the division to equip themselves with digital knowledge and skills to participate in digital economy.

She urged the people to take advantage of Sarikei’s potentials as a Food Basket in central region to utilize digital technology and platform to improve the production and marketing of Sarikei’s food products not only locally but also internationally.

The participants comprise Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, local entrepreneurs, and youths from Sarikei, Pakan, Julau and Meradong districts.

The workshop programme aimed to enhance awareness on digital economy among the local communities and, to encourage rural communities to take initiatives to ensure that their communities are digital-ready.

This programme featured speakers from various relevant agencies including a representative from SMA who spoke on Sarawak’s digital economy strategy. Meanwhile, a representative of Pustaka Negeri Sarawak spoke on community digital readiness – the involvement of community and library and, a speaker from CENTEXS that briefed participants on technical and digital training programmes offered at the institution. Participants were also exposed to the various steps towards becoming digital entrepreneurs (usahawan digital).

This programme is the third community engagement workshop organised by AZAM Sarawak this year, after the ones in Bintulu and Kapit divisions, as part of SMA’s Digital Inclusivity programme which was initiated in 2018 and will run until 2020.

This Randau Digital is also organised to coincide with Sarikei Division’s Pesta Nenas dan Buan-buahan 2019 which was held from 22 November to 1 December.

Picture 1: Madam Felicia Tan, Resident of Sarikei presenting certificate to a participant accompanied by Deputy Chief Executive Officer of AZAM Sarawak, Ms, Rosalind Yang Misieng and speakers and facilitators of the workshop.
Picture 1: Madam Felicia Tan, Resident of Sarikei presenting certificate to a participant accompanied by Deputy Chief Executive Officer of AZAM Sarawak, Ms, Rosalind Yang Misieng and speakers and facilitators of the workshop.
Picture 2: Madam Tarmit Kaur, Project Manager, Digital Initiative Planning Implementing & Monitoring Division, Sarawak Multimedia Authority (SMA) briefing participant on Digital Economy and the role and function of SMA
Picture 2: Madam Tarmit Kaur, Project Manager, Digital Initiative Planning Implementing & Monitoring Division, Sarawak Multimedia Authority (SMA) briefing participant on Digital Economy and the role and function of SMA

 

Radio program SMA-AZAM musim ke-2 melabuhkan tirai dengan topik pembaharuan bidang perladangan kepada “Smart Farming”

KUCHING: Perladangan pintar penerapan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) moden dalam bidang pertanian mempunyai potensi yang nyata untuk menghasilkan pengeluaran pertanian yang lebih produktif dan cekap sumber, selaras dengan visi membangunkan Sarawak sebagai ‘food basket’.

Justeru itu, rancangan radio Randau Digital Sarawak anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak membawa topik “Usaha penjenamaan semula bidang perladangan kepada ‘Smart Farming'” yang bersiaran langsung pada hari Rabu (25 Sept) bersama dengan wakil-wakil dari SMA .

“Melalui kaedah pertanian pintar, banyak kelebihan yang boleh didapati, antaranya penjimatan tenaga di mana petani hari ini boleh menguruskan ladang atau tanaman, pembajaan dan penyiraman boleh dibuat dengan hanya menekan butang pada telefon pintar mereka selain tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai serta mampu menjimatkan kos pengeluaran bagi baja dan juga masa,” kata Carolineson Nosin pegawai tadbir SMA dari unit Digital Economy Policy, Planning & Monitoring ketika ditemubual.

Carolineson Nosin, pegawai tadbir SMA menerangkan berkenaan dengan topik perladangan pintar ditemani oleh Cyril Klen Rogos yang merupakan pelatih SMA.
Carolineson Nosin, pegawai tadbir SMA menerangkan berkenaan dengan topik perladangan pintar ditemani oleh Cyril Klen Rogos yang merupakan pelatih SMA.

Menurut Carolineson, SMA memandang serius kemajuan bidang pertanian ini agar dapat meningkatkan aktiviti-aktiviti penyelidikan selain mampu memajukan pengeluaran hasil dan kualiti tanaman dan menjana pendapatan para petani ke arah yang lebih baik, serta melahirkan tenaga mahir dalam bidang pertanian yang lebih berdaya saing.

“Setakat ini SMA sedang mengumpul data berkenaan dengan kesesuaian bidang pertanian pintar ini dengan jenis tanaman yang ada. Data ini akan dijadikan panduan kepada para petani untuk menjalankan kegiatan pertanian mereka dengan khidmat nasihat dari pihak berwajib,” kata Carolineson.

Di samping itu, pertanian pintar di Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi, Kuching sedang giat dilaksanakan.
“Sekiranya projek TKPM Rampangi ini berjaya, ia diharapkan stesen-stesen pertanian lain akan dibangunkan di Sarawak,” tambah Carolineson.

Bagi petani-petani yang berminat, Carolineson mengemukakan bahawa terdapat banyak program moden yang diketengahkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak antaranya, skim sistem tagang yang menggunakan sungai asli. DI samping menghasilkan pendapatan kepada para petani, skim sistem tagang ini juga dapat membentuk ekopelancongan yang mampu menarik pelancong dan sijil kepada pengeluaran sayur-sayuran mengikut gred bagi menjaga kualiti kepada orang ramai.

Teresa ak Billy Bayang, pengarah Positive Mind Sdn Bhd dan konsultan bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi Kuching ditemubual menerusi rancangan bahasa Iban dalam topik yang sama.
Teresa ak Billy Bayang, pengarah Positive Mind Sdn Bhd dan konsultan bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi Kuching ditemubual menerusi rancangan bahasa Iban dalam topik yang sama.

Sungguhpun begitu, petani yang berada di luar bandar diseru untuk mempelajari kaedah baru ini agar pengetahuan mereka menerusi bidang digital ini seiring dengan apa yang disediakan di bandar. Melalui perancangan memperkukuhkan capaian internet di luar bandar diharap dapat merancakkan lagi usaha para petani ini untuk merebut peluang mendigital pertanian hari ini.

Selain itu, beliau juga berharap agar data-data yang dikumpul boleh menjadi panduan kepada pihak-pihak yang relevan untuk memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar kepada para petani seluruh Sarawak.
Randau Digital Sarawak anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak musim kedua telah melabuhkan tirainya semalam melalui episode keenam yang membicarakan “Usaha Penjenamaan semula bidang perladangan kepada ‘Smart Farming’”.

Secara keseluruhannya, program radio ini sudah menyentuh topik-topik ekonomi digital seperti, Digital Innovation Hub (DIH) , Old Kuching Smart Heritage (OKSHe), People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity’ ( PANDei), memperkasakan e-pelancongan, dan memperkembangkan bidang ‘Research and Development’ di Sarawak.

Untuk keterangan lanjut mengenai topik dan program yang berkaitan dengan ekonomi digital, orang ramai boleh melayari laman web SMA di www.sma.gov.my atau AZAM Sarawak di www.azam.org.my.

Randau Digital Sarawak tampil dengan topik memperkasakan e-pelancongan di Sarawak

KUCHING: Dengan lebih banyak aplikasi dan laman web yang ada untuk cari destinasi percutian ataupun tempat pelancongan yang berpatutan, vendor, pemborong dan peniaga tempatan harus mengambil peluang menggunakan aplikasi digital dan laman web sedia ada untuk mempromosikan produk pelancongan mereka ke pasaran global.

Justeru itu, program radio “Randau Digital Sarawak” yang dianjurkan Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak kembali lagi bulan ini dengan topik “Memperkasakan e-pelancongan di Sarawak” memberikan para pendengar di seluruh Sarawak khususnya yang terlibat dalam industri pelancongan ini idea dan pengetahuan baharu mengenai status e-pelancongan di negeri ini.

“Penggunaan teknologi digital memudahkan pelancong dari dalam dan luar negara untuk menyenangkan perancangan percutian, selain memudahkan pencarian maklumat dalam jurang internet, seperti e-dagang bagi pembelian tiket kapal terbang, penginapan dan pakej pelancongan,” kata Nurhadiatul Sukinah Jamali, Pembantu Pengurus Komunikasi Sarawak Tourism Board (STB) dalam temubual Randau Digital Sarawak yang disiarkan 17 Julai 2019.

Nurhadiatul Sukinah Jamali sedang ditemu ramah dalam Randau Digital Sarawak menerusi rancangan Bahasa Melayu.
Nurhadiatul Sukinah Jamali sedang ditemu ramah dalam Randau Digital Sarawak menerusi rancangan Bahasa Melayu.

STB turut mensasarkan sebanyak 5 juta orang pelancong pada tahun ini berbanding 4.3 juta pada tahun 2018.

“Peratusan kenaikan pelancong pada Jan – April 2019 adalah 4.67 peratus dengan jumlah kehadiran pelancong sebanyak 1,472,221 berbanding 65,656 pelancong pada 2018. Jumlah Jan-April adalah 1,406,565 kehadiran pelancong. Untuk mensasarkan target 5 juta pelancong dari 4.4 juta (2018), kita memerlukan 570,000 pelancong ke Sarawak,” kata Anderson Harry William Omar, Penolong Pengurus Acara dalam temubual menerusi rancangan Iban pada 16 Julai 2019.

Tahun Melawat Sarawak atau “Kempen Melawat Sarawak” (VSC) memfokuskan kepada lima tema iaitu kebudayaan, pengembaraan lasak, alam semulajadi, makanan dan perayaan (CANFF). Kelima-lima tema ini memainkan peranan penting dalam industri pelancongan, memandangkan Sarawak mempunyai lebih daripada 27 etnik bangsa yang kaya dengan makanan unik, berbagai perayaan yang kita sambut sepanjang tahun.

Tambahan pula, e-pelancongan menjadi pasaran yang luas di abad kini. Pengusaha-pengusaha pelancongan terutamanya di luar bandar tidak dapat mengaseskan ke pasaran dunia dan e-pelancongan menjadi kekangan mereka untuk mempromosikan perniagaan produk-produk pelancongan mereka seperti inap desa, pemakanan dan aktiviti pelancongan mereka.

Sebagai contoh, pemaju pelancongan di Bario menggunakan platform e-dagang untuk memasarkan produk mereka.
Anderson menyatakan terdapat beberapa pengusaha pelancongan di Sarawak yang giat memperkenalkan e-pelancongan sebagai bahan promosi pakej dan produk pelancongan, selain itu, turut memainkan peranan adalah agensi yang memasarkan produk pelancongan dan pakej Sarawak ke luar negara seperti Eropah.

“STB dalam hal ini ada dua perkara; pertama, membantu mereka dari segi memberi sokongan pemasaran dan kedua, nasihat untuk membantu mereka memasarkan ke luar seperti membawa produk mereka ke mana-mana expo di serata dunia,” tambah Anderson dalam program radio Randau Digital Sarawak tersebut.

Kedua-dua tetamu dari STB yang telah ditemubual menerusi program radio “Randau Digital Sarawak” merupakan episod keempat dalam musim kedua yang disiarkan dalam bahasa Iban dan Melayu menerusi bahasa Iban saluran Rentak Ruai dari jam 3 hingga 4 petang dan CATS Drivetime jam 5 hingga 6 petang masing-masing.

Randau Digital Sarawak ini akan menemui pendengar CATS FM bermula bulan April sehingga September 2019 dan ke udara satu bulan sekali manakala Infokapsul anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang
(AZAM) Sarawak boleh didengarkan setiap hari di CATS FM. Kepada semua pendengar jangan lupa, juh digitalkan dunia kita.

Randau Digital Sarawak Episod 2 Sentuh Pengertian OKSHE

KUCHING: Program radio Randau Digital Sarawak kembali lagi bulan ini dengan topik “Juh, kenali apa itu Old Kuching Smart Heritage (OKSHE)” memberikan para pendengar di seluruh Sarawak gambaran tentang inisiatif memelihara dan memulihara warisan.

OKSHE merupakan inisiatif di bawah Jabatan Ketua Menteri bertanggungjawab di atas inisiatif untuk memelihara dan memulihara warisan dan budaya melalui teknologi pintar. Antara objektif OKSHE adalah untuk  membantu meningkatkan sosio ekonomi masyarakat setempat melalui perubahan dari segi cara hidup.

Gambar 1
Gambar kenangan selepas tamat Randau Digital Sarawak (Bahasa Melayu) episod 2 dengan (dari kiri) Hakim Junaidi, Abang Nashriq, Prof Khalid dan Dj Rezz.

Antara contoh inisiatif yang dilaksanakan adalah program Agenda OKSHE yang di adakan pada 25 – 31 Mac 2019 yang memperkenalkan penggunaan e-wallet seperti Sarawak Pay kepada pengusaha dan warung kecil di kampung melalui peraduan dan pertandingan yang menggunakan aplikasi telefon pintar. 

Selain itu teknologi AR/VR telah digunakan untuk membangunkan inisiatif memelihara, memulihara dan menyampaikan penceritaan sejarah dan tradisional kepada generasi akan datang.

“OKSHE merupakan projek perintis untuk menjadikan Old Kuching sebagai bandar warisan pintar di Kuching dalam tempoh masa lima tahun akan datang,” kata Profesor Ir. Dr. Al Khalid bin Haji Othman, Timbalan Ketua Saintis dan merangkap Ketua Penasihat Ekonomi Digital Sarawak dalam temubual Randau Digital Sarawak yang disiarkan 22 Mei 2019.

Gambar 2
Beliau bersama Pegawai Tadbir Sarawak Multimedia Authority (SMA) Abang Mohd Nashriq bin Abang Heilman, Pegawai Tadbir SMA dalam program radio  anjuran SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak menerusi CATS FM.
Randau Digital Sarawak (Bahasa Iban ) episod 2 dikendalikan oleh Dj Ijau bersama Nurfadzalina Ali (kanan) dan tetamu dari SMA Dulcy Pani, Contesa Muat dan Felicity Anai.

Mereka berkongsi mengenai keunikan program OKSHE dalam menggalakkan integrasi antara kerajaan dengan komuniti untuk  mempromosikan budaya dan warisan di Kuching ke arah digital serta pintar, selari dengan inisiatif agenda ekonomi digital Sarawak untuk mewujudkan  Bandar Pintar (Smart City).

Menurut Prof Khalid, OKSHE bermula di Kuching sebagai projek perintis, dan banyak lagi  akan dibangunkan pada masa akan datang berdasarkan sejarah Old Kuching sebagai lokasi utama pentadbiran kerajaan, serta pusat aktiviti perniagaan masyarakat terawal di sepanjang sungai Sarawak yang menjadi asas kepada warisan bangsa di kawasan ini.

Gambar 3
Antara projek mural di sekitar bandar Kuching.

Melalui warisan sejarah yang ketara dan tidak ketara (tangible and intangible), dan program budaya dan warisan, bandaraya pintar Old Kuching mampu menjadi pintu masuk ke bandar-bandar lain di Sarawak sekaligus memampankan lagi pembangunan ekonomi negeri.

Menurut Prof Khalid, projek berdasarkan konsep OKSHE boleh di cadangkan atau di tengahkan ke kawasan warisan yang lain seperti di Baram, Telang Usan dan lain-lain. Perkara ini telah pun di suarakan oleh penduduk di Telang Usan untuk menggunakan rangka kerja OKSHE sebagai panduan untuk membangunkan projek yang serupa.

“Hal ini membuktikan bahawa orang Sarawak sudah bersedia untuk menerima perubahan dan dalam masa yang sama masih mengekalkan aspek warisan bangsa,” tambah beliau.

Gambar 4

Prof Khalid juga menyeru agar orang ramai dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam memastikan OKSHE terus menjadi satu pembangunan yang baik dari segi menjulang warisan Sarawak melalui pengimplementasian nilai digital.

Selain itu, OKSHE juga mendidik masyarakat tempatan untuk lebih bersedia menerima gelombang digital yang pesat bukan sahaja untuk pembangunan diri malah bagi keselamatan mereka juga.

Antara misi OKSHE adalah inisiatif untuk membangunkan status sosioekonomi masyarakat setempat melalui mempromosikan kursus latihan Teknikal dan Vokasional  (TVET) dan pembelajaran seumur hidup melalui pelbagai institusi pendidikan seperti Unimas,  Centre of Technical Excellence Sarawak (CENTEXS), dan sebagainya.

Gambar 6

Setakat ini, antara projek yang telah dilaksanakan untuk menaik taraf infrastruktur warisan yang sedia bagi meningkatkan keterlihatan (visibility) ialah facelift 12 perahu tambang fasa pertama, pemasangan empat CCTV tiang tinggi di kawasan waterfront kampung untuk tujuan keselamatan, menaik taraf produk-produk makanan tradisional di kampung dari segi nutrisi, menaik taraf packaging dan membantu dipasarkan secara komersial.

Tambahan  pula, pencahayaan hiasan kampung fasa pertama telah dipasang di sekitar Kampung Masjid  hingga Kampung Bintangor, lima program mingguan di bawah Majlis Seni Sarawak telah diadakan pada bulan Disember tahun lepas, 18 program komuniti pintar telah dilaksanakan oleh pihak CENTEXS yang merangkumi lapan jenis program antaranya  urutan refleksologi, pembuatan kraf bahan kitar semula, asas sulaiman manik dan simo, asas solekan, Occupational Safety and Health (OSH), asas sulaman keringkam, pembangunan produk, label dan pembungkusan, pensijilan homestay dan hospitaliti.

Gambar 7

Tambah beliau, masyarakat di negeri ini juga tidak seharusnya mengambil peluang untuk melakukan kesalahan vandalisme dengan merosak atau mengambil peralatan yang telah disusun atur bagi program ini. Hal ini kerana bukan sahaja akan menyusahkan mereka tetapi semua pihak yang terlibat.

Program radio “Randau Digital Sarawak” merupakan episod kedua dalam musim kedua, siri yang disiarkan dalam bahasa Iban dan Melayu menerusi bahasa iban saluran Rentak Ruai dari jam 3 hingga 4 petang dan  Cats Drivetime jam 5 hingga 6 petang masing-masing.

Randau Digital Sarawak ini akan menemui pendengar CATS FM bermula bulan April sehingga September 2019 dan ke udara satu bulan sekali manakala Info Kapsul anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang ( AZAM) Sarawak boleh didengarkan setiap hari di CATS FM.

Kepada semua pendengar jangan lupa, juh digitalkan dunia kita.

Gambar 5

Program ini dikendalikan oleh pihak AZAM iaitu Nurfadzalina Ali, Pegawai Pembangunan Komunikasi (Iban) dan Hassnal Hakim Junaidi ( Melayu )  bersama tetamu yang merupakan wakil-wakil dari SMA iaitu Contesa Muat, Akauntan Unit Kewangan SMA, Felicity Anai, Pegawai Perundangan SMA,  Dulcy Pani, Pegawai Tadbir SMA bagi bahasa Iban dan Prof Khadir dan Abang Nashiq untuk bahasa Melayu.

English fluency promoted in AZAM rural school outreach programme

MIRI: With rapid globalization, Sarawak needs to become a main driver and active participant in the digital economy, especially in its efforts to build up a workforce in preparation for Industrial Revolution 4.0 (IR4.0).

Besides having a solid foundation in Science, Mathematics and Technology as well as necessary soft skills for IR4.0, students will have to build up their fluency in English to be able to participate in developments in these fields.

AZAMIMG_20190411_105639_1

To boost English language learning and fluency in rural schools, Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak held a one-day “AZAM Rural School Motivation and Community Outreach Programme” on 11 April 2019 in Niah, Miri. The event which was held in collaboration with Subis District Office and supported by Faradale Holdings, also included the participation of AZAM members, AZAM Toastmasters Club and youth volunteer group AZAM Young Souls.

“Today’s program for students as well as for parents today are in line with Sarawak Government’s objectives to enhance English language standards in Sarawak and, to promote STEM and TVET as part of our need to achieve a Digital Economy that is a new reality to us,” said Ministry of Education, Science and Technological Research (MESTR) permanent secretary Datu William Patrick Nyigor who officiated the outreach programme’s opening ceremony.

AZAMIMG_0947

“It is estimated that 90 per cent of jobs in IR4.0 will focus in engineering and science. Thus, the Sarawak government through the Ministry of Education, Science and Technology Research will be focusing on science, technology, engineering and mathematics (STEM), and English.

“An important segment of IR 4.0 is expected to be located in disciplinary areas such as electrical engineering, mechanical engineering, business administration and computer science,” added William Patrick, who is also AZAM deputy chairman.

“In the digital economy era, students must acquire self-study skills to remain relevant in this time of rapid change,” he said, adding that a survey by W3Techs in March 2018 that cited about 54 per cent (5.4 million) of the 10 million web sites were written in English, while websites in Indonesian Malay spanned 0.3 per cent (30,000 pages), emphasising the need to add English language fluency to students’ skill sets.

AZAMIMG_0864

One hundred and seventy students from Primaries Four to Six, and 45 participants from Parent- Teacher Associations (PTA) from SK Batu Niah, SK Rancangan Sepupok and SK Tanjung Berlipat took part in this programme aimed to boost rural students’ confidence in learning and using the English language, and thus contribute to rural community development.

Among the highlighted sessions were by AZAM Toastmasters Club titled “Boost Your English for Success”; interactive sessions with the students to boost their confidence to learn and use the English language, and a panel session with PTA groups titled “PTA contributions to 21st Century Education”.

AZAMIMG_20190411_152507

The panel session moderated by AZAM board member Sharkawi Yassin featured key speakers from Tabung Ekonomi Gagasan Anak Bumiputera Sarawak (TEGAS) Chief Operating Officer Awangku Merali Pengiran Mohamed, SK Batu Niah PTA chairman Sebastian Janting Takin, and SK Batu Niah headmaster Abdul Rashid Yaakub.

The programme also saw AZAM donating about 500 new and pre-loved English language books to be divided among schools involved in this programme as part of the organisation’s initiatives to educate young students to read, learn and master the English language. The first book donation drive commenced in early February to date and was the result of generous donations from AZAM members, AZAM Toastmasters Club, AZAM Young Souls, and staff of AZAM.

For more information, contact AZAM Sarawak Community Development Officer Mohd Wasli at 082-411799 or email wasli@azam.org.my.

AZAMIMG_0993 AZAMIMG_20190410_093908 AZAMIMG_20190411_104503 AZAMIMG_20190411_145150 AZAMIMG_0851 AZAMIMG_20190411_103732 AZAMIMG_20190411_103904 AZAMIMG_20190411_104159 AZAMIMG_20190411_104600 AZAMIMG_20190411_105830 AZAMIMG_20190411_083207AZAMIMG_20190411_103732

SMA-AZAM continues community digital initiative workshop in Bintulu

WhatsApp Image 2019-03-21 at 07.50.54

New digital innovations are transforming everyday business transactions and marketing, opening up new opportunities and creative ways for startups, entrepreneurs or small and medium-sized enterprises (SMEs) to reach out to consumers on both domestic and international fronts.

From March 19-20, Sarawak Multimedia Authority in collaboration with Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak held the second edition of its Community Digital Initiative workshop series at SMA-TEGAS Digital Innovation Hub, Bintulu.

SMA-AZAM’s workshop on building community awareness on digital economy in Bintulu was an important initiative by both organisations to transform Sarawak’s conventional economy to a digital economy.

Associate Professor Dr Johari Abdullah gave the participants an overview of IR 4.0 in his presentation called "Memastikan masyarakat louar bandar Sarawak yang 'digital-ready'
Associate Professor Dr Johari Abdullah gave the participants an overview of IR 4.0 in his presentation called “Memastikan masyarakat luar bandar Sarawak yang ‘digital-ready'”

Conducted by representatives from government and private sectors such as SMA, University Malaysia Sarawak (UNIMAS), and local industry players, the workshop aimed to empower Village Development and Security Committees (JKKK) and entrepreneurs with relevant e-commerce marketing skills and networking that could enable them to mobilise their respective communities to initiate activities that promote and nurture the digital economy.

Approximately 50 participants comprising selected JKKK members and local entrepreneurs from Bintulu Division attended this one-and-a-half-day workshop.

AZAMIMG_0539

The main objectives of this workshop were to provide a platform for local community leaders and JKKK to play their role as state development frontliners in motivate and mobilise their communities to be digital-ready. To achieve this objective, a representative from SMA gave a summary of Sarawak’s digital economy strategy to better facilitate participants’ understanding and implementation of digital initiatives within their communities.

SMA Digital Village Unit Administrative Officer Amirrul Rizwan Mohd Abd Hafiz delivering his session on the Sarawak Digital Economy Strategy.
SMA Digital Village Unit Administrative Officer Amirrul Rizwan Mohd Abd Hafiz delivering his session on the Sarawak Digital Economy Strategy.

Other workshop highlights were knowledge sharing sessions from successful industry players like apparel and accessories entrepreneur Neng Kho Razali, on how to leverage on digital platforms to market original Bornean designs to the international market, and agro-based entrepreneur Heineken Laluan on packaging, shipping, and selling local produce to global markets.

AZAMIMG_0496
Accessories entrepreneur Neng Kho Razali outlining her experiences in entrepreneurship and how she leveraged on free tools on social media to push her fashion business to the local market.

AZAMIMG_0484

Bintulu Deputy Resident Hussaini Hakim represented Samalaju assemblyman Majang Renggi as he officiated the closing ceremony where workshop participants also received their certificates of participation.

The first edition of this workshop was held in Lawas last year.

AZAMIMG_0568

AZAMIMG_0615

AZAMIMG_0637

AZAMIMG_0662

AIFFA mengetengahkan kelebihan belia dan potensi Sarawak dalam bidang perfileman

By Nissa Normin

Keunikan budaya dan landskap muka bumi di Sarawak telah menarik minat ASEAN International Film Festival & Awards (AIFFA) 2019 untuk membuka tirainya sekali lagi di Kuching, Sarawak dan akan bermula pada 25 hingga 27 April.  Acara gemilang ini akan melibatkan sebanyak 16 buah anugerah dipertandingkan dan melibatkan penyertaan lebih dari 10 negara ASEAN.

Pihak AZAM telah diundang ke majlis perasmian AIFFA untuk kali yang keempat di Sarawak pada 25 Januari yang lalu yang telah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah.

Seramai 15 orang wakil dari AZAM Sarawak termasuk lima orang belia AZAM Young Souls telah terlibat bersama dalam menjayakan majlis pelancaran yang lalu.

Selaras potensi Sarawak sebagai lokasi set penggambaran filem yang semulajadi dan kreatif, Mohd Saifullah Haini atau lebih dikenali sebagai Seph Haini, pengasas Spativate dan ahli AZAM Young Souls bersetuju dengan adanya AIFFA ia dapat mempromosi dan memberikan inspirasi kepada anak muda untuk berkecimpung dalam bidang hiburan dan industri penciptaan kandungan khasnya.

Seph Haini, salah seorang ahli AZAM Young Souls yang turut hadir ke majlis pelancaran AIFFA 2019.
Seph Haini, salah seorang ahli AZAM Young Souls yang turut hadir ke majlis pelancaran AIFFA 2019.

“Kenyataan Sarawak dipilih sebagai tempat tetap dalam penganjuran AIFFA akan meletakkan nama bandar, negeri dan negara kita sebagai hab kreatif yang terkenal di peringkat antarabangsa,” ujar beliau lagi.

Menurut Fabian Hee, juruvideo bebas dan salah seorang belia AZAM Young Souls yang turut hadir ketika majlis perasmian, beliau menyifatkan bahawa acara berprestij seperti AIFFA setidaknya boleh meningkatkan kesedaran umum mengenai pelbagai jenis kandungan dan filem yang tersedia di rantau ini, khususnya pada filem-filem Asia Tenggara.

”Disebaliknya itu, AIFFA akan membawa penciptaan kandungan yang lebih pelbagai dari belia tempatan dan diharapkan para belia ini dapat meletakkan Sarawak untuk dikenali di seluruh dunia,” jelas beliau lagi.

Di samping itu juga, acara yang dianjurkan selang dua tahun sekali ini secara tidak langsung memberi ilham kepada para penggiat seni untuk lebih aktif dalam menghasilkan filem dan juga berpeluang untuk mengenali dan memahami tentang penghasilan filem yang lebih bermutu untuk tontonan masyarakat.

DSC07373

Fabian turut mengutarakan pendapat beliau agar acara berprestij seperti AIFFA ini dapat memupuk hubungan antara penggiat filem dengan pemimpin serantau agar dapat membantu dalam meningkatkan industri tempatan untuk lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Menurut Seph pula, beliau berharap agar acara seperti AIFFA ini akan memudahkan beliau untuk lebih memahami tentang bagaimana filem-filem yang ditayangkan terpilih sebagai untuk bertanding dan beliau berminat untuk mengetahui tentang kriteria-kriteria yang dipertandingkan dan meletakkan AIFFA ini berbeza dengan acara-acara berprestij yang lain.

Justeru itu, AIFFA memainkan peranan yang besar dan luas kepada para penggiat seni di Sarawak khususnya kerana pelbagai manfaat dapat diketengahkan dengan adanya AIFFA di negeri ini.

Perkara ini dipersetujui oleh Fabian dan Seph apabila mereka mengatakan acara seperti AIFFA dapat ditonjolkan lagi dengan adanya penglibatan atau penyertaan belia dalam aktiviti seperti bengkel perfileman. Ini akan lebih bermanfaat untuk bakat yang berpotensi pada masa hadapan yang seterusnya menjadi penyumbang sebagai penggiat seni di Sarawak.

Artis terkenal tanah air, Vanidah Imran dan Pengarah filem, U-Wei Shaari turut berkongsi pengalaman dan penglibatan mereka dalam bidang perfileman.
Artis terkenal tanah air, Vanidah Imran dan Pengarah filem, U-Wei Shaari turut berkongsi pengalaman dan penglibatan mereka dalam bidang perfileman.

Tambahan Seph pula, pihak berkepentingan juga memainkan peranan penting dalam memastikan penglibatan belia khususnya dalam bidang perfileman ini untuk memastikan penglibatan belia yang lebih aktif dalam industri kreatif dan industri tempatan dan seterusnya menarik minat bakat-bakat yang terpendam balik semula ke Sarawak.

Justeru itu, tidak dinafikan bahawa AIFFA merupakan acara berprestij yang boleh membawa naik nama-nama penggiat seni tanah air untuk leboh dikenali dimata dunia dan para belia di Sarawak berpotensi untuk menonjolkan bakat masing-masing dalam industri kreatif ini. Menjadikan Sarawak buat kali keempat sebagai tempat berlangsungnya acara ini akan meletakkan nama Sarawak untuk menjadi terkenal menerusi penggambaran filem-filem pada masa akan datang.

Potensi Lawas sebagai pusat pelancongan dan lubuk usahawan muda

Sungguhpun keluasan Lawas kecil berbanding dengan kawasan lain di Sarawak, pasti semua orang akan terkejut dengan keindahan dan kecantikkan flora dan fauna yang mampu menarik minat pelancong untuk datang ke sini.

Menurut Joseph Yusuf Tai, 51, usahawan Penawan Eco Park, Lawas sememangnya seperti kawasan lain di dunia mempunyai daya tarikan semulajadi dan sekaligus dapat memberikan pulangan dalam aspek pelancongan di negeri Sarawak.

“Lawas mempunyai banyak tempat menarik untuk dilawati, antaranya Penawan Waterfall Eco Park, Merarap Hot Springs, Long Lidong Tagang Ikan, dan Menegang Place yang mana merupakan satu tempat yang terletak di atas bukit yang mana mempunyai “view”yang sangat cantik dan terus pergi ke Ba Kelalan yang merupakan sebuah tempat yang memang sudah popular dalam kalangan pelancong dalam dan luar negara,” kata beliau semasa ditemubual oleh pihak Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak semasa Bengkel Inisiatif Digital di Lawas.

Joseph Yusuf Tai, 51 usahawan Penawan Ecopark, Lawas ketika di temubual
Joseph Yusuf Tai, 51 usahawan Penawan Ecopark, Lawas ketika di temubual

Bengkel tersebut merupakan anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama AZAM memfokuskan golongan usahawan dalam mencari strategi baharu untuk menjalankan perniagaan mereka menerusi gelombang ekonomi digital.

Kesemua kawasan ini membuktikan bahawa Lawas juga boleh menjadi salah sebuah kawasan yang mesti dilawati kerana keindahan flora dan fauna semulajadi yang ada pada masa kini. Tambahan pula, Penawan Waterfall itu sendiri mempunyai terlalu banyak air terjun yang berada di kawasan sungai yang dikenali sebagai “penawan tupet” yang bermaksud berdiri.

image3Selain daripada aktiviti mendaki ke air terjun di kawasan yang ada 10 buah air terjun, ada aktiviti lain seperti berkelah, retreat, dan “team-building”.

Tambah beliau lagi, Lawas juga mempunyai tempat yang tercatat dalam 10 kawasan terbaik untuk melihat burung didunia yang dikenali sebagai Paya Maga. Tidak kurang dari itu, melalui aspek kreativiti juga, para pelancong boleh datang ke kawasan Lawas Damit untuk melihat sendiri proses pembikinan manik daripada tanah dan kostum seperti baju dan topi daripada kulit kayu dan banyak lagi.

Penawan Eco Waterfalls

Lawas sebagai lubuk usahawan muda

Menurut Nurhasrianie Hasan, 29, seorang usahawan, Lawas turut menjadi pusat tarikan pelancong menerusi bidang keusahawanan tahai.

“Tahai merupakan proses pengeringan ikan daripada ikan tamban yang boleh dijadikan sambal dan sos untuk menambah keenakan dalam masakan hari ini, tambah pula, Ikan tahai itu sendiri boleh dimasak sup dan digelar sebagai Sup Dadah di sini,” kata beliau.

Nurhasrianie menyatakan bahawa kebanyakkan pelancong yang datang ke Lawas akan membawa balik tahai, tidak kiralah dalam proses sudah menjadi sambal, sos atau belum dibuat apa-apa.

Produk makanan yang “original” dipasarkan di Pasar Tamu Lawas.
Produk makanan yang “original” dipasarkan di Pasar Tamu Lawas.

Keadaan ini menunjukkan bahawa produk Lawas juga mendapat perhatian daripada orang luar untuk datang ke Lawas. Setakat ini ikan tahai ini sudah diproses ke luar kawasan Lawas seperti Brunei dan Sabah. Di Sarawak pula, meliputi kawasan seperti Miri dan Limbang sahaja.

Bidang perniagaan Lawas dalam kalangan orang muda tempatan sememangnya sama dengan kawasan lain di Sarawak, menurut Jofariza Awang Kifli, 33, yang mengakui dirinya tidak terlepas dari menggunakan media sosial sebagai platform untuk berurus niaga dengan pelanggannya di sekitar Lawas, Kota Kinabalu, Brunei dan Limbang.

“Saya merasakan penggunaan medium ini lebih cepat dan efektif kerana ianya senang untuk diakses oleh semua orang, tambahan pula semua orang kini mempunyai akaun Facebook mereka yang tersendiri. Justeru itu, cara ini memudahkan urusan saya dan rakan-rakan,” kata beliau ketika ditemubual.

Antara contoh langkah promosi yang dijalankan oleh usahawan di Lawas dalam memudahkan orang ramai untuk membuat tempahan dan melihat sendiri kemudahan dan aktivit yang dapat dijalankan di sana.
Antara contoh langkah promosi yang dijalankan oleh usahawan di Lawas dalam memudahkan orang ramai untuk membuat tempahan dan melihat sendiri kemudahan dan aktivit yang dapat dijalankan di sana.

Selain itu, Nurul Arshida, 24, turut bersetuju dengan adanya media sosial ini segala urusan perniagaan dapat dijalankan dengan mudah dan pantas. Seperti beliau yang terlibat dalam penjualan produk besar seperti Amway menyifatkan langkah ini dapat menjimatkan kos masa dan perbelanjaan beliau untuk mempromosikan barangan beliau dari rumah ke rumah. Setakat ini, pelanggan beliau terdiri daripada semenanjung, Sabah, Sarawak dan Brunei.

Beliau yang giat dalam mencari produk baharu untuk di pasarkan mengakui langkah menggunakan media sosial ini tidak terlepas daripada persaingan antara penjual yang menjual produk yang sama dan mengenakan harga yang lebih rendah. Oleh yang demikian, beliau sentiasa memikirkan strategi baharu dalam memperkambangkan perniagaan dari masa ke semasa.

Selain itu juga, para peniaga di Lawas turut mengakui media sosial ini mampu membantu mereka untuk menjana pendapatan yang lumayan sekaligus memberi mereka motivasi untuk terus giat terlibat dalam bidang ini.

Saksikan video AZAMOnlineTV di bawah:

Bringing youth to the forefront of development in KYDO’18

KUCHING: The face of Kuching is fast-transforming into a cosmopolitan destination with a plethora of artsy and cultural events taking place in the 191-year-old capital over the last few years.

Adding to the city’s vibrancy recently was Kuching Youth Day Out (KYDO) 2018 which returned to the Kuching Waterfront on November 10 this year since it first debuted in 2012.

Organised by Angkatan Zaman Mansang Sarawak (AZAM) and youth volunteer group AZAM Young Souls, the outdoor portion of the two-day event featured a slew of young bloods in the local fashion, beauty and arts industry as they performed and showcased their talent in various sessions and activities throughout the day.

“What struck me was how much the local fashion scene has evolved looking at the collections – from ethnic contemporary to futuristic designs. There also seemed to be more teenage and young adult modern dance outfits active today when it was quite a struggle to get them a few years ago,” said AZAM Deputy Chief Executive Officer Rosalind Yang Misieng.

Continue reading Bringing youth to the forefront of development in KYDO’18

Youth encouraged to be bold and work for market exposure for digital business

Speakers and participants taking one for the album in a group shot during the first day of Kuching Youth Day Out (KYDO).
Speakers and participants taking one for the album in a group shot during the first day of Kuching Youth Day Out (KYDO).

KUCHING, November 9: Youth startups and creatives should be bold to put themselves out there to get market exposure and take advantage of available programmes for entrepreneurs and digital businesses.

In an interactive session with Assistant Youth and Sports Minister Datuk Snowdan Lawan during the first day of Kuching Youth Day Out 2018 (KYDO) themed “The Power of Leverage: How Youths Could Initiate and Inspire Change to Society and Government”, he spoke on the opportunities and challenges that face the youth group in urban and rural areas in the entrepreneurship and digital economy sectors.

“Now Sarawak has become a center for business people to come. The Peninsular Malaysia market has become too crowded. For those who are farsighted, they can see Sarawak as ‘lubok rezeki’ and the West Malaysian businessmen want to open up businesses here and do joint ventures with Sarawakians,” said Snowdan, who officiated the two-day youth programme from 9-10 November organised by Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak and youth volunteer group AZAM Young Souls.

Datuk Snowdan Lawan (centre) speaking during the interactive session on the opportunities and challenges for the youth in the digital economy as moderator Seph Haini (right) and AZAM Sarawak Honorary Secretary Mohamad Ariff Irwani Azahari look on.
Datuk Snowdan Lawan (centre) speaking during the interactive session on the opportunities and challenges for the youth in the digital economy as moderator Seph Haini (right) and AZAM Sarawak Honorary Secretary Mohamad Ariff Irwani Azahari look on.

About 85 participants from Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Limkokwing University of Creative Technology, UiTM Sarawak, TedX Kenyalang and local youth attended the programme which saw youth entrepreneurs, startups, creatives and youth-driven outfits like HAUS KCH and The Champions inspire, influence and generate impact on young people to set and achieve higher goals for Sarawak.

In his opening speech, Snowdan commended KYDO for being in line with the state government’s aspirations to hold more creative and dynamic events to engage and inspire the younger generations as key stakeholders and partners in our development agenda.

“Events such as this, which take into consideration, very current trends, opportunities and challenges, are ideal platforms to nurture future leaders; leaders who are knowledgeable, innovative, dare to take risks, embrace high integrity, inclusive and visionary.”

The purpose of the Ngopi Ngeteh 2.0 portion of KYDO is to spark brainstorming and discussions among the youth groups, including on the best way to implement digital initiatives in various economic and socio-economic sectors within local communities.

“The youth have the opportunity to support development in many anchor sectors in Sarawak’s Digital Economy Strategy, which include but are not limited to, E-Commerce, Social, Tourism and even Agriculture.”

The objectives of the programme are to bring together Kuching youths from diverse backgrounds and interests to converse, perform and play together as part of a healthy lifestyle and social interaction, to get local youths to talk about current social and economic trends with a view to encourage the younger generations to contribute ideas and recommendations on moving forward; and to help provide a stronger unified front for the youths to be heard, to be engaged and included in the state’s development process.

It is hoped that this programme will drive youth development for Kuching and, Sarawak as a whole, to the next level, capitalising on Sarawak’s own unique gifts and strengths.