Category: Poster

後疫情數碼時代 brought to you by SMA-AZAM with CITYPlus FM Sarawak

不要错过了这个星期五早上9-10点,由Sarawak Multimedia Authority和AZAM Sarawak在CITYPlus Sarawak的「生活哪里有问题」为你呈现的“后疫情数码新常态“Facebook Live专访。 有SMA的数码经济经理-陈志刚及行政人员- 李永正来教你如何灵活应用砂拉越政府提供的网络设施,提升个人、企业到国家的生产力。 彩蛋:听节目,还可以赢奖品!马上按赞,转发吧! #newnormal #AZAMSarawak Sarawak Multimedia Authority CITYPlus Sarawak FM92.5