Tag Archives: Randau Digital Sarawak

Radio program SMA-AZAM musim ke-2 melabuhkan tirai dengan topik pembaharuan bidang perladangan kepada “Smart Farming”

KUCHING: Perladangan pintar penerapan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) moden dalam bidang pertanian mempunyai potensi yang nyata untuk menghasilkan pengeluaran pertanian yang lebih produktif dan cekap sumber, selaras dengan visi membangunkan Sarawak sebagai ‘food basket’.

Justeru itu, rancangan radio Randau Digital Sarawak anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak membawa topik “Usaha penjenamaan semula bidang perladangan kepada ‘Smart Farming'” yang bersiaran langsung pada hari Rabu (25 Sept) bersama dengan wakil-wakil dari SMA .

“Melalui kaedah pertanian pintar, banyak kelebihan yang boleh didapati, antaranya penjimatan tenaga di mana petani hari ini boleh menguruskan ladang atau tanaman, pembajaan dan penyiraman boleh dibuat dengan hanya menekan butang pada telefon pintar mereka selain tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai serta mampu menjimatkan kos pengeluaran bagi baja dan juga masa,” kata Carolineson Nosin pegawai tadbir SMA dari unit Digital Economy Policy, Planning & Monitoring ketika ditemubual.

Carolineson Nosin, pegawai tadbir SMA menerangkan berkenaan dengan topik perladangan pintar ditemani oleh Cyril Klen Rogos yang merupakan pelatih SMA.
Carolineson Nosin, pegawai tadbir SMA menerangkan berkenaan dengan topik perladangan pintar ditemani oleh Cyril Klen Rogos yang merupakan pelatih SMA.

Menurut Carolineson, SMA memandang serius kemajuan bidang pertanian ini agar dapat meningkatkan aktiviti-aktiviti penyelidikan selain mampu memajukan pengeluaran hasil dan kualiti tanaman dan menjana pendapatan para petani ke arah yang lebih baik, serta melahirkan tenaga mahir dalam bidang pertanian yang lebih berdaya saing.

“Setakat ini SMA sedang mengumpul data berkenaan dengan kesesuaian bidang pertanian pintar ini dengan jenis tanaman yang ada. Data ini akan dijadikan panduan kepada para petani untuk menjalankan kegiatan pertanian mereka dengan khidmat nasihat dari pihak berwajib,” kata Carolineson.

Di samping itu, pertanian pintar di Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi, Kuching sedang giat dilaksanakan.
“Sekiranya projek TKPM Rampangi ini berjaya, ia diharapkan stesen-stesen pertanian lain akan dibangunkan di Sarawak,” tambah Carolineson.

Bagi petani-petani yang berminat, Carolineson mengemukakan bahawa terdapat banyak program moden yang diketengahkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak antaranya, skim sistem tagang yang menggunakan sungai asli. DI samping menghasilkan pendapatan kepada para petani, skim sistem tagang ini juga dapat membentuk ekopelancongan yang mampu menarik pelancong dan sijil kepada pengeluaran sayur-sayuran mengikut gred bagi menjaga kualiti kepada orang ramai.

Teresa ak Billy Bayang, pengarah Positive Mind Sdn Bhd dan konsultan bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi Kuching ditemubual menerusi rancangan bahasa Iban dalam topik yang sama.
Teresa ak Billy Bayang, pengarah Positive Mind Sdn Bhd dan konsultan bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Rampangi Kuching ditemubual menerusi rancangan bahasa Iban dalam topik yang sama.

Sungguhpun begitu, petani yang berada di luar bandar diseru untuk mempelajari kaedah baru ini agar pengetahuan mereka menerusi bidang digital ini seiring dengan apa yang disediakan di bandar. Melalui perancangan memperkukuhkan capaian internet di luar bandar diharap dapat merancakkan lagi usaha para petani ini untuk merebut peluang mendigital pertanian hari ini.

Selain itu, beliau juga berharap agar data-data yang dikumpul boleh menjadi panduan kepada pihak-pihak yang relevan untuk memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar kepada para petani seluruh Sarawak.
Randau Digital Sarawak anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak musim kedua telah melabuhkan tirainya semalam melalui episode keenam yang membicarakan “Usaha Penjenamaan semula bidang perladangan kepada ‘Smart Farming’”.

Secara keseluruhannya, program radio ini sudah menyentuh topik-topik ekonomi digital seperti, Digital Innovation Hub (DIH) , Old Kuching Smart Heritage (OKSHe), People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity’ ( PANDei), memperkasakan e-pelancongan, dan memperkembangkan bidang ‘Research and Development’ di Sarawak.

Untuk keterangan lanjut mengenai topik dan program yang berkaitan dengan ekonomi digital, orang ramai boleh melayari laman web SMA di www.sma.gov.my atau AZAM Sarawak di www.azam.org.my.

Randau Digital Sarawak tampil dengan topik memperkasakan e-pelancongan di Sarawak

KUCHING: Dengan lebih banyak aplikasi dan laman web yang ada untuk cari destinasi percutian ataupun tempat pelancongan yang berpatutan, vendor, pemborong dan peniaga tempatan harus mengambil peluang menggunakan aplikasi digital dan laman web sedia ada untuk mempromosikan produk pelancongan mereka ke pasaran global.

Justeru itu, program radio “Randau Digital Sarawak” yang dianjurkan Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak kembali lagi bulan ini dengan topik “Memperkasakan e-pelancongan di Sarawak” memberikan para pendengar di seluruh Sarawak khususnya yang terlibat dalam industri pelancongan ini idea dan pengetahuan baharu mengenai status e-pelancongan di negeri ini.

“Penggunaan teknologi digital memudahkan pelancong dari dalam dan luar negara untuk menyenangkan perancangan percutian, selain memudahkan pencarian maklumat dalam jurang internet, seperti e-dagang bagi pembelian tiket kapal terbang, penginapan dan pakej pelancongan,” kata Nurhadiatul Sukinah Jamali, Pembantu Pengurus Komunikasi Sarawak Tourism Board (STB) dalam temubual Randau Digital Sarawak yang disiarkan 17 Julai 2019.

Nurhadiatul Sukinah Jamali sedang ditemu ramah dalam Randau Digital Sarawak menerusi rancangan Bahasa Melayu.
Nurhadiatul Sukinah Jamali sedang ditemu ramah dalam Randau Digital Sarawak menerusi rancangan Bahasa Melayu.

STB turut mensasarkan sebanyak 5 juta orang pelancong pada tahun ini berbanding 4.3 juta pada tahun 2018.

“Peratusan kenaikan pelancong pada Jan – April 2019 adalah 4.67 peratus dengan jumlah kehadiran pelancong sebanyak 1,472,221 berbanding 65,656 pelancong pada 2018. Jumlah Jan-April adalah 1,406,565 kehadiran pelancong. Untuk mensasarkan target 5 juta pelancong dari 4.4 juta (2018), kita memerlukan 570,000 pelancong ke Sarawak,” kata Anderson Harry William Omar, Penolong Pengurus Acara dalam temubual menerusi rancangan Iban pada 16 Julai 2019.

Tahun Melawat Sarawak atau “Kempen Melawat Sarawak” (VSC) memfokuskan kepada lima tema iaitu kebudayaan, pengembaraan lasak, alam semulajadi, makanan dan perayaan (CANFF). Kelima-lima tema ini memainkan peranan penting dalam industri pelancongan, memandangkan Sarawak mempunyai lebih daripada 27 etnik bangsa yang kaya dengan makanan unik, berbagai perayaan yang kita sambut sepanjang tahun.

Tambahan pula, e-pelancongan menjadi pasaran yang luas di abad kini. Pengusaha-pengusaha pelancongan terutamanya di luar bandar tidak dapat mengaseskan ke pasaran dunia dan e-pelancongan menjadi kekangan mereka untuk mempromosikan perniagaan produk-produk pelancongan mereka seperti inap desa, pemakanan dan aktiviti pelancongan mereka.

Sebagai contoh, pemaju pelancongan di Bario menggunakan platform e-dagang untuk memasarkan produk mereka.
Anderson menyatakan terdapat beberapa pengusaha pelancongan di Sarawak yang giat memperkenalkan e-pelancongan sebagai bahan promosi pakej dan produk pelancongan, selain itu, turut memainkan peranan adalah agensi yang memasarkan produk pelancongan dan pakej Sarawak ke luar negara seperti Eropah.

“STB dalam hal ini ada dua perkara; pertama, membantu mereka dari segi memberi sokongan pemasaran dan kedua, nasihat untuk membantu mereka memasarkan ke luar seperti membawa produk mereka ke mana-mana expo di serata dunia,” tambah Anderson dalam program radio Randau Digital Sarawak tersebut.

Kedua-dua tetamu dari STB yang telah ditemubual menerusi program radio “Randau Digital Sarawak” merupakan episod keempat dalam musim kedua yang disiarkan dalam bahasa Iban dan Melayu menerusi bahasa Iban saluran Rentak Ruai dari jam 3 hingga 4 petang dan CATS Drivetime jam 5 hingga 6 petang masing-masing.

Randau Digital Sarawak ini akan menemui pendengar CATS FM bermula bulan April sehingga September 2019 dan ke udara satu bulan sekali manakala Infokapsul anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang
(AZAM) Sarawak boleh didengarkan setiap hari di CATS FM. Kepada semua pendengar jangan lupa, juh digitalkan dunia kita.

Randau Digital Sarawak Episod 2 Sentuh Pengertian OKSHE

KUCHING: Program radio Randau Digital Sarawak kembali lagi bulan ini dengan topik “Juh, kenali apa itu Old Kuching Smart Heritage (OKSHE)” memberikan para pendengar di seluruh Sarawak gambaran tentang inisiatif memelihara dan memulihara warisan.

OKSHE merupakan inisiatif di bawah Jabatan Ketua Menteri bertanggungjawab di atas inisiatif untuk memelihara dan memulihara warisan dan budaya melalui teknologi pintar. Antara objektif OKSHE adalah untuk  membantu meningkatkan sosio ekonomi masyarakat setempat melalui perubahan dari segi cara hidup.

Gambar 1
Gambar kenangan selepas tamat Randau Digital Sarawak (Bahasa Melayu) episod 2 dengan (dari kiri) Hakim Junaidi, Abang Nashriq, Prof Khalid dan Dj Rezz.

Antara contoh inisiatif yang dilaksanakan adalah program Agenda OKSHE yang di adakan pada 25 – 31 Mac 2019 yang memperkenalkan penggunaan e-wallet seperti Sarawak Pay kepada pengusaha dan warung kecil di kampung melalui peraduan dan pertandingan yang menggunakan aplikasi telefon pintar. 

Selain itu teknologi AR/VR telah digunakan untuk membangunkan inisiatif memelihara, memulihara dan menyampaikan penceritaan sejarah dan tradisional kepada generasi akan datang.

“OKSHE merupakan projek perintis untuk menjadikan Old Kuching sebagai bandar warisan pintar di Kuching dalam tempoh masa lima tahun akan datang,” kata Profesor Ir. Dr. Al Khalid bin Haji Othman, Timbalan Ketua Saintis dan merangkap Ketua Penasihat Ekonomi Digital Sarawak dalam temubual Randau Digital Sarawak yang disiarkan 22 Mei 2019.

Gambar 2
Beliau bersama Pegawai Tadbir Sarawak Multimedia Authority (SMA) Abang Mohd Nashriq bin Abang Heilman, Pegawai Tadbir SMA dalam program radio  anjuran SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang (AZAM) Sarawak menerusi CATS FM.
Randau Digital Sarawak (Bahasa Iban ) episod 2 dikendalikan oleh Dj Ijau bersama Nurfadzalina Ali (kanan) dan tetamu dari SMA Dulcy Pani, Contesa Muat dan Felicity Anai.

Mereka berkongsi mengenai keunikan program OKSHE dalam menggalakkan integrasi antara kerajaan dengan komuniti untuk  mempromosikan budaya dan warisan di Kuching ke arah digital serta pintar, selari dengan inisiatif agenda ekonomi digital Sarawak untuk mewujudkan  Bandar Pintar (Smart City).

Menurut Prof Khalid, OKSHE bermula di Kuching sebagai projek perintis, dan banyak lagi  akan dibangunkan pada masa akan datang berdasarkan sejarah Old Kuching sebagai lokasi utama pentadbiran kerajaan, serta pusat aktiviti perniagaan masyarakat terawal di sepanjang sungai Sarawak yang menjadi asas kepada warisan bangsa di kawasan ini.

Gambar 3
Antara projek mural di sekitar bandar Kuching.

Melalui warisan sejarah yang ketara dan tidak ketara (tangible and intangible), dan program budaya dan warisan, bandaraya pintar Old Kuching mampu menjadi pintu masuk ke bandar-bandar lain di Sarawak sekaligus memampankan lagi pembangunan ekonomi negeri.

Menurut Prof Khalid, projek berdasarkan konsep OKSHE boleh di cadangkan atau di tengahkan ke kawasan warisan yang lain seperti di Baram, Telang Usan dan lain-lain. Perkara ini telah pun di suarakan oleh penduduk di Telang Usan untuk menggunakan rangka kerja OKSHE sebagai panduan untuk membangunkan projek yang serupa.

“Hal ini membuktikan bahawa orang Sarawak sudah bersedia untuk menerima perubahan dan dalam masa yang sama masih mengekalkan aspek warisan bangsa,” tambah beliau.

Gambar 4

Prof Khalid juga menyeru agar orang ramai dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam memastikan OKSHE terus menjadi satu pembangunan yang baik dari segi menjulang warisan Sarawak melalui pengimplementasian nilai digital.

Selain itu, OKSHE juga mendidik masyarakat tempatan untuk lebih bersedia menerima gelombang digital yang pesat bukan sahaja untuk pembangunan diri malah bagi keselamatan mereka juga.

Antara misi OKSHE adalah inisiatif untuk membangunkan status sosioekonomi masyarakat setempat melalui mempromosikan kursus latihan Teknikal dan Vokasional  (TVET) dan pembelajaran seumur hidup melalui pelbagai institusi pendidikan seperti Unimas,  Centre of Technical Excellence Sarawak (CENTEXS), dan sebagainya.

Gambar 6

Setakat ini, antara projek yang telah dilaksanakan untuk menaik taraf infrastruktur warisan yang sedia bagi meningkatkan keterlihatan (visibility) ialah facelift 12 perahu tambang fasa pertama, pemasangan empat CCTV tiang tinggi di kawasan waterfront kampung untuk tujuan keselamatan, menaik taraf produk-produk makanan tradisional di kampung dari segi nutrisi, menaik taraf packaging dan membantu dipasarkan secara komersial.

Tambahan  pula, pencahayaan hiasan kampung fasa pertama telah dipasang di sekitar Kampung Masjid  hingga Kampung Bintangor, lima program mingguan di bawah Majlis Seni Sarawak telah diadakan pada bulan Disember tahun lepas, 18 program komuniti pintar telah dilaksanakan oleh pihak CENTEXS yang merangkumi lapan jenis program antaranya  urutan refleksologi, pembuatan kraf bahan kitar semula, asas sulaiman manik dan simo, asas solekan, Occupational Safety and Health (OSH), asas sulaman keringkam, pembangunan produk, label dan pembungkusan, pensijilan homestay dan hospitaliti.

Gambar 7

Tambah beliau, masyarakat di negeri ini juga tidak seharusnya mengambil peluang untuk melakukan kesalahan vandalisme dengan merosak atau mengambil peralatan yang telah disusun atur bagi program ini. Hal ini kerana bukan sahaja akan menyusahkan mereka tetapi semua pihak yang terlibat.

Program radio “Randau Digital Sarawak” merupakan episod kedua dalam musim kedua, siri yang disiarkan dalam bahasa Iban dan Melayu menerusi bahasa iban saluran Rentak Ruai dari jam 3 hingga 4 petang dan  Cats Drivetime jam 5 hingga 6 petang masing-masing.

Randau Digital Sarawak ini akan menemui pendengar CATS FM bermula bulan April sehingga September 2019 dan ke udara satu bulan sekali manakala Info Kapsul anjuran Sarawak Multimedia Authority (SMA) dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang ( AZAM) Sarawak boleh didengarkan setiap hari di CATS FM.

Kepada semua pendengar jangan lupa, juh digitalkan dunia kita.

Gambar 5

Program ini dikendalikan oleh pihak AZAM iaitu Nurfadzalina Ali, Pegawai Pembangunan Komunikasi (Iban) dan Hassnal Hakim Junaidi ( Melayu )  bersama tetamu yang merupakan wakil-wakil dari SMA iaitu Contesa Muat, Akauntan Unit Kewangan SMA, Felicity Anai, Pegawai Perundangan SMA,  Dulcy Pani, Pegawai Tadbir SMA bagi bahasa Iban dan Prof Khadir dan Abang Nashiq untuk bahasa Melayu.